• 07136238441
  • فارس، شیراز، خ قصرالدشت،حد فاصل سینما سعدی و سه راه برق، نبش کوچه ۲۱، ساختمان ایران مرینوس، طبقه اول، واحد سمت راست

SLA چیست به چه معناست؟

SLA چیست به چه معناست؟

قوانین اینترنتی در ایران توسط دو نهاد (بر اساس اطلاعات فعلی) تدوین شده اند، از کلیه ی کاربران تقضا میگردد نسبت به مطالعه و رعایت قوانین کوشا باشند.
دقت شود که صحت اطلاعات ارائه شده در ذیل توسط این شرکت تضمین نمیگردد.