• 07136238441
  • فارس، شیراز، خ قصرالدشت،حد فاصل سینما سعدی و سه راه برق، نبش کوچه ۲۱، ساختمان ایران مرینوس، طبقه اول، واحد سمت راست

تعرفه ها

لیست سرویس ها

۱ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۱ مگابیت - ۴ گیگابایت - ۱ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۱ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۱ مگابیت - ترافیک نامحدود عادی - حداقل تبادل ۱۲ گیگ - ۱ ماهه
۱ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۱ مگابیت - ترافیک نامحدود ویژه - حداقل تبادل ۴۰ گیگ - ۱ ماهه
۱ مگابیت بر ثانیه
سه ماهه
۱ مگابیت - ۸ گیگابایت - ۳ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۱ مگابیت بر ثانیه
شش ماهه
۱ مگابیت - ۱۰ گیگابایت - ۶ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۱ مگابیت بر ثانیه
یک ساله
۱ مگابیت - ۱۵ گیگابایت - سالانه (شبانه رایگان ندارد)
۲ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۲ مگابیت - ۴ گیگابایت - ۱ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۲ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۲ مگابیت - ترافیک نامحدود ویژه - حداقل تبادل ۸۰ گیگ - ۱ ماهه
۲ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۲ مگابیت - ترافیک نامحدود عادی - حداقل تبادل ۲۴ گیگ - ۱ ماهه
۲ مگابیت بر ثانیه
سه ماهه
۲ مگابیت - ۸ گیگابایت - ۳ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۲ مگابیت بر ثانیه
شش ماهه
۲ مگابیت - ۱۰ گیگابایت - ۶ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۲ مگابیت بر ثانیه
یک ساله
۲ مگابیت - ۱۵ گیگابایت - سالانه (شبانه رایگان ندارد)
۴ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۴ مگابیت - ۴ گیگابایت - ۱ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۴ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۴ مگابیت - ترافیک نامحدود ویژه - حداقل تبادل ۱۶۰ گیگ - ۱ ماهه
۴ مگابیت بر ثانیه
سه ماهه
۴ مگابیت - ۸ گیگابایت - ۳ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۴ مگابیت بر ثانیه
شش ماهه
۴ مگابیت - ۱۰ گیگابایت - ۶ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۴ مگابیت بر ثانیه
یک ساله
۴ مگابیت - ۱۵ گیگابایت - سالانه (شبانه رایگان ندارد)
۸ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۸ مگابیت - ۴ گیگابایت - ۱ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۸ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۸ مگابیت - ترافیک نامحدود عادی - حداقل تبادل ۳۲۰ گیگ - ۱ ماهه
۸ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۸ مگابیت - ترافیک نامحدود ویژه - حداقل تبادل ۹۹۹ گیگ - ۱ ماهه
۸ مگابیت بر ثانیه
سه ماهه
۸ مگابیت - ۸ گیگابایت - ۳ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۸ مگابیت بر ثانیه
شش ماهه
۸ مگابیت - ۱۰ گیگابایت - ۶ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۸ مگابیت بر ثانیه
یک ساله
۸ مگابیت - ۱۵ گیگابایت - سالانه (شبانه رایگان ندارد)
۱۶ مگابیت بر ثانیه
یک ماهه
۱۶ مگابیت - ۱۰ گیگابایت - ۱ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۱۶ مگابیت بر ثانیه
سه ماهه
۱۶ مگابیت - ۲۰ گیگابایت - ۳ ماه (شبانه رایگان ندارد)
۱۶ مگابیت بر ثانیه
شش ماهه
۱۶ مگابیت - ۳۰ گیگابایت - ۶ ماه (شبانه رایگان ندارد)

لیست ترافیک ها

بسته‌های ترافیک اضافه
۱ گیگابایت
۱ گیگابایت ترافیک اضافه
بسته‌های ترافیک اضافه
۳ گیگابایت
۳ گیگابایت ترافیک اضافه
بسته‌های ترافیک اضافه
۵ گیگابایت
۵ گیگابایت ترافیک اضافه
بسته‌های ترافیک اضافه
۱۰ گیگابایت
۱۰ گیگابایت ترافیک اضافه
بسته‌های ترافیک اضافه
۲۰ گیگابایت
۲۰ گیگابایت ترافیک اضافه
بسته‌های ترافیک اضافه
۵۰ گیگابایت
۵۰ گیگابایت ترافیک اضافه
بسته‌های ترافیک اضافه
۱۰۰ گیگابایت
۱۰۰ گیگابایت ترافیک اضافه
توجه داشته باشید که:
۱- ترافیک خریداری‌ شده تنها در دورهٔ که خرید انجام‌شده است قابل‌استفاده است و قابل جابه‌جایی به دورهٔ دیگر نمی باشد.
۲- آیا با تفاوت‌های بیت و بایت در محاسبه سرعت دریافتی سرویس خریداری شده آشنایی دارید ؟
با مراجعه به سایت http://fa.apranet.ir/sis اطلاعات کامل‌تری دراین‌باره به دست آورید.
۳- سیاست آپرانت بر این است که کیفیت و ضریب به اشتراک گذاری سرویس کاربران به مراتب بهتر از الزامات قانونی (ضریب اشتراک یک به هشت موضوع مصوبه جلسه ۱۵۲ کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و چارچوب قرارداد با آنان باشد. تجربه چندین ساله ی آپرانت نیز موید این واقعیت است که تقریبا تمامی کاربران از این ویژگی برخوردار می شوند.اما چنانچه برای سرویس های نامحدود، کاربری به صورت پیوسته با ابزارهای به اشتراک گذاری فایل، به مصرف بی رویه تا جایی ادامه دهد که کاربران دیگر را تحت فشار قرار دهد یا در شبکه یا در مهندسی ترافیک اختلال ایجاد کند، با هدف حفظ کیفیت برای همه کاربران دیگر، به صورت خودکار و تدریجی ضریب به اشتراک گذاری و کیفیت سرویس وی مطابق قرارداد خواهد شد و تا مدت زمانی نمی توانند از این ویژگی فراتر از قرارداد بهره مند شوند.
۴- مدت اعتبار قیمت های لیست فوق : کلیه تعرفه ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
۵- خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت آپرانت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
۶- به تعرفه های فوق  ۹٪ (نه درصد) مالیات با ارزش افزوده اضافه خواهد شد.